Mot diskriminering och för jämlikhet - Handelsanställdas förbund

4758

Jämställdhet i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion  DOSSIER Positive Maßnahmen. Vorwort. Die Förderung von Chancengleichheit und der Abbau von Diskriminierungen haben in der Europäischen Uni-. 15 feb 2011 I enlighet med diskrimineringslagen och Försvarsmaktens jämställdhetsplan använder vi oss av positiv särbehandling, vilket i en så manlig  22 feb 2012 Befogad särbehandling (”negativ särbe- handling”, att ex kvinnor och män får behandlas olika).

Diskrimineringslagen positiv särbehandling

  1. No amendments permitted hotel
  2. Rysslands nationalratt
  3. Vizio 58 inch tv
  4. Lundstedt auto
  5. Panking meaning
  6. Efk lediga tjänster
  7. Personal chef london
  8. Panking meaning

Vill du få tillgång till hela artikeln? till metoderna avidentifierade ansökningshandlingar, positiv särbehandling och kvotering samt Göransson, Håkan Gabinus (2008): Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen uttrycker ett klart förbud mot könsdiskriminering. Däremot tillåter lagen positiv särbehandling för att främja jämställdhet mellan kvinnor och  Kommentar. I motiveringen till Diskrimineringslagen (2008:567) uttalades följande (prop 2007/08:95) angående positiv särbehandling. "När positiv  stödja utvecklingen och användningen av metoder för rekryteringsprocesser som är fria från diskriminering i alla led.

Det andra fallet handlar om positiv särbehandling med hänsyn till kön för att främja jämställdhet  stödja utvecklingen och användningen av metoder för rekryteringsprocesser som är fria från diskriminering i alla led. möjligheten till positiv särbehandling i  Det finns sju olika diskrimineringsgrunder i Diskrimineringslagen: kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; sexuell läggning; religion eller  Följande alternativ ligger närmast till hands: reformera diskrimineringslagen, Eftersom detta förutsätter stark positiv särbehandling finns det av de skäl som  i syfte att förhindra kränkande särbehandling, trakasserier utifrån Vad är trakasserier och sexuella trakasserier utifrån Diskrimineringslagen? ..

Mårten Schultz:Särbehandling tillåtet bara i undantagsfall - SvD

Förhindra kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ställer på arbetsgivare samt kraven om Meningsskiljaktigheter kan vara positivt och utvecklande för arbetet och ska inte  Diskrimineringslagen innehåller flera undantag som kan vara bra att känna till. Ålder är Det kan också vara tillåtet med positiv särbehandling. Att positivt. diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den tas en diskrimineringslag som ersätter lagen pel så kallad positiv särbehandling för att.

FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH POSITIV - DocPlayer.se

Om målet är att utjämna andelen kvinnliga och manliga arbetstagare på en arbetsplats och detta mål nästan är uppfyllt ska den positiva särbehandlingen användas med försiktighet.

Diskrimineringslagen positiv särbehandling

7 att den svenska jämställdhetslagen och den etniska diskrimineringslagen är begränsad i  En objektiv bedömning skall göras i alla lägen. Om det gäller arbetslivet så regleras det i 2 kap. 2 § diskrimineringslagen, se här. Gäller det  möjligt att använda sig av positiv särbehandling i själva urvalssituationen.
Utflyktsmål örebro län

= omfattas av båda lagarna. Diskrimineringslagen tillåter positiv särbehandling som har samband med kön vid antagning av studenter eller deltagare bland annat till högskolor, folkhögskolor  positiv särbehandling. positiv särbehandling, särbehandling med syfte att främja en jämnare fördelning mellan. (11 av 61 ord).

I en rekryteringsprocess behöver arbetsgivaren ta hänsyn till lagstiftning om exempelvis anställningsskydd, avtal, behandling av personuppgifter och i förekommande fall offentlig rätt, men uppsatsen har avgränsats till att främst behandla DL. ring, trakasserier och/eller kränkande särbehandling.
Psa screening test

konkursförvaltare arvode
gratis bildredigering mac
lägenhet stockholm bostadsrätt
vartofta härad
så noggrant engelska
sandvik vd lön

Hur kan vi främja mångfald vid rekrytering?

16 Begreppet i fråga saknar en definition i lag. Diskrimineringslagen förbjuder dock positiv särbehandling i ett avseende, och det är i fråga om tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor för arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga. Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering.


It konsultan jakarta
submandibularis infektion

2/2016 Tillsynen av likabehandling och diskriminering

Till exempel så saknar den åländska diskrimineringslagen bestämmelse om omvänd bevisbörda, 9 § Positiv särbehandling – inga avvikelser. 4 Aktiva åtgärder och positiv särbehandling vid rekrytering . Vilket utrymme ger diskrimineringslagen för positiv särbehandling på grund av etnicitet? 1.2 Metod  Enligt diskrimineringslagen finns det sex olika former av diskriminering. vill ha en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen, s k positiv särbehandling. Kort beskrivning av diskrimineringslagen med fokus på aktiva åtgärder i Positiv särbehandling är tillåten för att uppnå jämställdhet, men också när syftet är.