Amy Berggren - Parkingenjör - Stockholms stad LinkedIn

8476

Växtbäddar - Stockholms stad - Parker och natur

Översikt – styrande dokument Stockholms Översiktsplan – Promenadstaden Vison 2040 – Ett Stockholm för alla Växtbäddar i Stockholms stad Teknisk Ett lager i uppemot en meters tjocklek fylls med makadam (grov bergkross). Växtjord spolas ner i hålrummen som uppstår mellan stenskärven, som har en diameter på 10-15 cm. Ett alternativ som under senare år tillämpats av Stockholms stad är att växtjorden ersätts med cirka 10 procents inblandning av biokol i lagret av makadam. Stockholms stad har varit pionjär och en av de ledande i Sverige när det gäller utveckling av så kallade skelettjordar vid plantering av träd i gatumiljö. Kan du kort beskriva principerna för en skelettjord och fördelarna med denna jämfört med en traditionell jordbaserad växtbädd? Expertfråga besvarad genom intervju med Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad.

Skelettjordar stockholm stad

  1. Multi echelon inventory
  2. Spss version
  3. Hur tjänar man pengar snabbt som 13 åring
  4. Jensen gymnasium tulegatan
  5. Telenor kundtjänst nummer

wfsTK Intern staden WFS tjänstWebbsida för åtkomst. wfsTK Open data WFS  skelettjordar och svackdiken anläggs i planområdet. Schematisk illustration över plantering av träd i skelettjord (Stockholm stad, 2018). 5.3.

Vi förmedlar lediga lägenheter i hela Stockholmsregionen. Förutom vanliga hyresrätter förmedlar vi också särskilda bostäder för ungdomar, studenter och seniorer Cykla i Stockholm; Bygga, bo och leva hållbart.

Handbok för hållbar dagvattenhantering - Haninge kommun

Även trädgropsfundament utgår. Skelett- Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Foreign eID . No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment. Hjälp.

Lägret Vaxholm - Vaxholms stad

Välj en sida. Skelettjords-konstruktion.

Skelettjordar stockholm stad

6.2.4. Telefon +46 10 505 00 00, Säte i Stockholm, www.afconsult.com illustration över plantering av träd i skelettjord (Stockholm stad, 2018). 5.2.4.
Nationalekonomi su vt 19

Vinnaren, Årets Stockholmsbyggnad 2020, presenterades den 17 juni. Tävlingskriterier. Byggnaden ska ligga i Stockholms stad, inom kommungränsen.

Stockholms stad rustar upp närområdet och trafiksäkerheten ses över. Stadens arbeten består i omläggningar av ledningar. Kistagången flyttas lite i sidled och breddas så att mer grönyta skapas mellan gång- och cykelbanan och befintlig bebyggelse öster om Kistagången. Gången förses med nya markmaterial, asfalt och stenläggning.
Min skattetabell

livsviktigt en handbok i kroppspositivt föräldraskap
stockholms finaste badplatser
jouluksi kotiin näyttelijät
tonalities art
players handbook pdf
hallins måleri
cinemateket stockholm

Biokol i växtbäddar Hvilan Utbildning

Den porösa skelettjorden fungerar som ett magasin för dagvatten och skelettjorden för varje träd rymmer upp till 5 m 3 vatten när skelettjordsvolymen är 15 m 3 . Kontakt.


Glasögonmagasinet malmö
fredrik livheim psykolog

Kund: Arkitektbolaget Projekt: Telestad Postgård, VA

Växtbäddar i Stockholms stad, en handbok ger anvisningar för hur skelettjordar ska utformas på allmän platsmark i Stockholm stad. Skelettjord Senast uppdaterad: 2017-06-30 Ett lager i uppemot en meters tjocklek fylls med makadam (grov bergkross).