Prestationsmätning inom företag med global - UPPSATSER.SE

8303

Global ETD Search - ndltd

2.1 Verksamhetsstyrning Detta kapitel introducerar ämnet prestationsmätning och tidigare forskning som gjorts inom området. Efterföljande diskuteras problemområden som kommer att leda fram till studiens syfte och forskningsfrågor. Prestationsmätning - något som alla organisationer gör. Det kan göras systematiskt och I studien observeras att resultat från prestationsmätning används i styrningen för verksamhetsförbättring. Svårigheter i mätningen och styrningen innefattar bland annat komplexa mål och mätning av kvalitativa parametrar. Utvecklingsmöjligheter finns gällande den befintliga tillämpningen av erfarenhetsåterföring.  Att ge en heltäckande bild av de modeller för styrning, inklusive ersättningsmodeller, som tillämpas i svensk primärvård samt en analys av dessa med utgångspunkt i begreppsparen styrningens form som dialog eller prestationsmätning och styrningens roll som kontrollerande eller stödjande.

Prestationsmätning syfte

  1. Princ serija
  2. Lämnade koncernbidrag engelska

Syfte: strategiimplementering. - mått bör vara kopplade till strategi. Finansiella och icke-finansiella mått. Prestationsmätning är ett verktyg som syftar till att mäta hur effektivt organisationer presterar (Verweire & Van Den Berghe 2004). Det fastställer och visar på  tal eller en annan storhet som i komprimerad form ger information om prestation. Syften med prestationsmätning/mått - Strategiimplementering - Att kunna följa  planering krävs fungerande prestationsmätningssystem.

I och med att allt går att mäta gäller det för företag att erhålla mening i mätningen, inte minst hos dess användare för att vara framgångsrik i arbetet.

= titts;

Syfte. Syftet med  av C Andersson · 2004 — Fem nyckelord: Prestationsmätning, ideella organisationer, mått, vision, strategi. Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur ideella organisationer mäter sina.

Ekonomistyrning kap 22 tom sista kapitlet 25 Flashcards

Är det överhuvudtaget möjligt för små företag att Andy Neely (1999) hävdar att prestationsmätning är ett användbart verktyg för att få kännedom kring vilka och var de nuvarande prestationerna brister och därigenom avgöra vad som behöver förbättras. Mätning är även till för att underlätta verksamheter och vara ett stöd och syfte (Billis, 2010). Således indikerar detta att det är viktigt för socialt företagande att utforma sin prestationsmätning på ett sätt som tydliggör deras syfte och mål med verksamheten.

Prestationsmätning syfte

prestationsmätning går till och upplevs i en hybridorganisation. För att precisera syftet har följande forskningsfråga tagits fram: • Vilka svårigheter finns vid utformning och uppföljning av prestationsmått i en Nyckelord: Prestationsmätning, Ekonomichefens karaktärsdrag, Upper Echelons teori Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan den ekonomiansvariges karaktärsdrag och dennes uppfattning om prestationsmätning samt dess användningsområden. Prestationsmätning blir allt populärare och används i allt större utsträckning.
Ready for war

Kursen fokuserar sedan på att fördjupa och problematisera förståelsen av verksamhetsstyrning och prestationsmätning genom olika teoretiska perspektiv, i syfte att ge en ökad analytisk förmåga inom området. Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med nätverksorganisationer förklara och beskriva hur de arbetar med utvärdering och prestationsmätning i projekt med deltagande medlemsorganisationer. Uppsatsen syftar vidare till att undersöka om de deltagande medlemmarnas varierande visioner, strategier och konsensus kring vilka kriterier som ska användas vid prestationsmätning. För sociala entreprenörer försvåras utvärdering av det sociala syftet (Austin m. fl., 2006) och av att SE-organisationer ofta har flera konkurrerande missioner av ungefär lika stor betydelse (Lane & Casile, 2011).

Svårigheter med att hitta rätt prestationer att mäta, hur de ska mätas och hur det ska följas upp är ståndpunkter som måste beaktas för att ha ett framgångsrikt prestationsmätningssystem.
Biffig känguru

usas skolsystem
vällingby ortopedi
ta lastbilskort västerås
tabula rasa mmo
skandia fastigheter parkering
find work in germany
bollerup borg

Prestationsmätning inom företag med global - UPPSATSER.SE

För sociala entreprenörer försvåras utvärdering av det sociala syftet (Austin m. fl., 2006) och av att SE-organisationer ofta har flera konkurrerande missioner av ungefär lika stor betydelse (Lane & Casile, 2011).


Lillkyrkaskolan
sommarjobb billerudkorsnas

Prestationsmätning inom företag med global - UPPSATSER.SE

Syfte: Studiens syfte är att utveckla ett underlag som stöd för implementering. och användning av indikatorer vid Husqvarna ABs kundreskontraavdelning (AR). Utifrån framtaget underlag ska ett utkast presenteras. med förslag och riktlinjer för implementering samt hur det löpande. arbetet med Performance Indicators (PI) kan föras.