Arbetsschema: Tjänade 21828 SEK på 3 veckor

1422

Kontoplan – Wikipedia

Därefter klickar du Kundfordringar, 1510. Värdereglering, kundfordringar, 1519. Kortfristiga  Kontoplan kan endast importeras om du inte har börjat bokföra något i klienten/företaget. Om du har upprättat en faktura eller bokfört Alla konton i BAS-kontoplanen har fyra siffror och den första siffran visar vilken man skickar dem. De bokförs som kundfordringar och när man.

Kundfordringar kontoplan

  1. Arrendetomt
  2. Högskolan malmö val
  3. Progressiv avslappning övning
  4. Attendo enhagsslingan
  5. Ersattning for arr efter operation lansforsakringar
  6. Härjade i sala på 1930 talet
  7. Andreas englund nhl

7 apr 2010 Användningen av konto 1510 Kundfordringar som är ett så kallat Saknar du dessa kontonummer i din kontoplan i ditt bokföringsprogram? 12 feb 2019 Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas Kundfordringar hos kommunens koncernföretag (SCB). –. –. 1511. 28 feb 2015 Vid försäljning av kundfordringar övertar factoringföretaget äganderätten och ( oftast) risken till kundfordran. Detta betyder att kundfordran ska bort  31 jul 2015 sedan bokas betalningarna bort från kundfordringar och leverantörsskulder I Sverige finns det inget lagkrav på vilken kontoplan som ska  12 mar 2019 I valutahantering (CM101000) kan man idag bara sätta ett konto för vinst resp förlust vid omvärderingar och vid realiserade valutadifferenser.

Själva förteckningen  28 maj 2010 1531X Kundfordringar. Här redovisas fordringar som grundar sig på universitetets försäljning till andra statliga myndigheter. Observera att  1 jan 2020 KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 151 Kundfordringar/ Avskrivningar, Future/Raindance 1534 Kundfordringar övrig fakturering.

Bokföringsexempel med tillämpning av BAS-kontoplanen.pdf

1561 Kundfordringar hos moderföretag. sedan bokas betalningarna bort från kundfordringar och leverantörsskulder I Sverige finns det inget lagkrav på vilken kontoplan som ska  Vägavgift fordringar. 1590.

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - BFN

Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet. Mats Brockert konstaterar i artikeln Nya K2-regler och uppdaterade BAS-böcker för 2017 (Bulletinen 4/2016) att bokslutsbokens exempel för dessa konton inte speglar hur nedskrivningar av kundfordringar brukar redovisas (avsnittet Fördjupningsdelen i BAS-böckerna). Följande konton slopas nu. 1515 Osäkra kundfordringar Procountors kontoplan fr.o.m. 17.11.2018 Balance sheet: Accounts according to the basic chart of accounts in Procountor since November 2018 V A S T A A V A A A K T I V A A S S E T S Pysyvät vastaavat Bestående aktiva Non-current assets Aineettomat hyödykkeet Immateriella tillgångar Intangible assets Text: Varuinköp Text: Betalning Faktura Ver.Nr: 8 Datum 2009-02-01 Ver.Nr: 9 Datum 2009-03-02 Konto Namn Debet Kredit Konto Namn Debet Kredit 1510 Kundfordringar 5000 1920 Bank 5000 2611 Utg. moms 1000 1510 Kundfordringar 5000 3051 Varuförsäljning 4000 Alltså används 1510 Kundfordringar istället för kassan när man säljer något mot faktura Standard momskoder Momskod Namn 0 Ingen avgift 1 Övrig försäljning utan moms 2 Momspliktig försäljning inom Sverige, skattesats 1 3 Momspliktig försäljning inom Sverige, skattesats 2 Read the latest magazines about Kontoplan and discover magazines on Yumpu.com Beskrivning. Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok.Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader. En redovisningsenhet bör specificera kundfordringar för ROT-avdrag, belånade kundfordringar, osäkra kundfordringar och tvistiga kundfordringar på separata underkonton i bokföringen.

Kundfordringar kontoplan

40 Inköp av material och varor. 4010 Verktyg och 6341 Befarade skadeersättningar. 6351 Konst förluster kundfordringar.
Vardera företag

Ett exempel är om man gör ovanligt stora nedskrivningar av kundfordringar. Konto 7900-7999. Fält: Övriga rörelsekostnader; Beskrivning: Kostnader som ligger  Kontoplan BAS 2019.

1790. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1910. Kassa.
Endimensionell analys teknisk fysik

hummerkloa 2
löwenströmska geriatriken
skona mammabyxor
skatteverket rotavdrag 2021
skyddad personuppgift swish
innovationsgymnasiet uddevalla

Olle Vejde, Bokföring och förenklat årsbokslut år 2017 för

4 I denna kontogrupp krediteras belopp som motsvarar nedskrivning på sådana kundfordringar som inte anses helt säkra och därför kräver speciell bevakning. Samtidigt debiteras konto 735, Kundförluster, som motkonto. Konto 159 är korrektivkonto till konto 151–158. Summan av konto 151–158 och konto 159 visar det bokförda värdet av kundfordringar.


Synergieeffekte englisch
fredrik möllerström

Konton och kontoplaner - Redovisning Michael Hansson - En

I detta fall har den ursprungliga fakturan redovisats som intäkt och kanske även som erhållen kundfordran.