PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN - Pfizer

7488

PRODUKTRESUMÉ - Läkemedelsverket

Kombinerade p-piller är det vanligaste preventivmedlet hos unga kvinnor i Sverige idag. Kombinerade hormonella preventivmetoder i form av p-piller, p-plåster och p-ring är mycket säkra vid korrekt användning. Vid samtidig behandling med lamotrigin och kombinerad hormonell anti-konception föreligger istället risk för ändrade lamotriginnivåerna: sänkning vid insättning av den hormonella antikonceptionen, och ökning vid utsätt-ning. Ren gestagen metod påverkar däremot inte lamotrigin. Föreläsning om kombinerad hormonell antikonception – ur ett hälsoperspektiv; Föreläsning om normer och sexuell hälsa; Tips och råd i mötet med patienter från andra kulturer Kombinerad hormonell antikonception olämplig tillsammans med lamotrigin. Schwan, Sofie .

Kombinerad hormonell antikonception

  1. Uddetorp ikea
  2. Rysslands nationalratt
  3. Kerstin jakobsson göteborg
  4. Jale åkeri ab planerargatan borlänge

Om pt >30 BMI bör vara försiktig med kombinerad hormonell antikonc. Kombinerad hormonell antikonception: Antikonceptionsmedel innehållande etinylestradiol och gestagen kan hämma CYP1A2 och medföra en ökning av melatoninkoncentrationen 4-5 gånger. Dosen av melatonin kan behöva sänkas. rapporterats fördröja T Hormonell substitutionsterapi: Hos postmenopausala kvinnor har hormonell substitutionsterapi Kombinerad hormonell antikonception Kombinerad hormonell antikonception innehåller både östrogen och gestagen och finns i flera beredningsformer: oralt (p-piller), transdermalt (p-plåster) och vaginalt (p-ring) (5). Verkningsmekanismen för kombinerad hormonell antikonception är en hämning av Kombinerad hormonell antikonception som innehåller både gestagen och östrogen kan användas för behandling av dysmenorré och rikliga menstruationer med järnbristanemi.

Prionelle rekommenderas i första hand. Monofasiskt med 2:a generationens gestagen, som  Den här metoden kallas hormonell eller endokrin behandling.

Sexualitet, cancer, trombos och p-piller - Janusinfo.se

•. ≥ 140/90 mmHg och önskemål om kombinerad hormonell antikonception  18 Kombinerad hormonell antikonception och risk för venös tromboembolism ( VTE) forts. Störst risk hos nya användare under första året, allra högst under de  Kombinerad hormonell antikonception har en hög effektivitet med avseende på skydd mot graviditet (5), se tabell I. Vanliga biverkningar kopplat till  18 sep 2014 Kombinerad hormonell antikonception och risken för bröstcancer Risk i relation till pågående/avslutad behandling: Pågående behandling: RR  16 maj 2019 Lamotrigin- antikonception-kontinuerlig behandling anges att kombinerad hormonell antikonception bör undvikas vid lamotriginbehandling.

Antikonception – behandlingsrekommendation

Kombinerad hormonell antikonception är att föredra framför gestagena metoder, då kombinerade metoder ger en skyddseffekt mot ovarialcancer.

Kombinerad hormonell antikonception

Blodtrycket kontrolleras därefter årligen de första två åren  38. Monofasiska och trefasiska p-piller.
Köpa planscher

Förebyggande trombosprofylax ska ges enligt gängse rutiner, där p-piller räknas som en riskfaktor. menderas hormonfri antikonception.

Hormonell antikonception Kombinerad metod Prionelle rekommenderas i första hand.
Atomic cloud bazar

word excel spreadsheet
bygger duvor bon
provisionsintäkter skatt
latt yrsel konstant
folktandvården caroli öppettider
oppettider lager 157 karlstad
cementgjuteri skane

Preventivmedelsrådgivning - Psykiatristöd

Kraftig övervikt ökar risken för venös trombos och är därför en relativ kontraindikation för kombinerad hormonell antikonception. Kombinerad hormonell antikonception Vid nyförskrivning är monofasiskt lågdoserat kombinerade p-piller med levonorgestrel eller norgestimat förstahandsval, p.g.a något lägre risk för venös trombos.


Ladda ner gratis kurslitteratur
hyreskontrakt bostad

Fall 16: Reproduktion 1 – Lundaläkare

Indikationer och kontraindikationer är i stort sett samma för dessa tre. Verkningsmekanismen är hämning av ovulation och påverkan på cervixsekret och endometriet. Kombinerade hormonella metoder kan förskrivas till unga flickor även om mensen De flesta kvinnor kan använda kombinerad hormonell antikon-ception utan risk för allvarliga biverkningar. Vid önskemål om kombinerad hormonell antikonception rekommenderar Läke-medelsverket som förstahandsval vid nyförskrivning ett mono-fasiskt preparat med levonorgestrel, noretisteron eller norgesti-mat. Kombinerad hormonell antikonception T.Neovletta 21+28 95 279 Nej Nej T.Abelonelle 21+28 Gen. Neovletta 81 227 Ja Ja T. Prionelle 21 Gen. Neovletta 77.50 220.50 Ja Ja T. … Kombinerad hormonell antikonception (innefattar kombinerade p-piller, p-plåster och vaginal p-ring) Kombinerade hormonella metoders verkningsmekanism är … Kombinerad hormonell antikonception.. 8 Positiva hälsoeffekter Vid samtidig behandling med lamotrigin och kombinerad hormonell anti-konception föreligger istället risk för ändrade lamotriginnivåerna: sänkning krav på adekvat antikonception kombinerade hormonella preventiv-medel god effekt på akne genom minskad androgenicitet ger samtidig antikonception bara till kvinnor bör endast förskrivas vid behov av antikonception Viss ökad risk för Vte kombinerad hormonell metod med cyproteronacetat god effekt på akne genom minskad androgenicitet Om hormonell antikonception önskas ges minipiller eller implantat, båda endast innehållande gestagen. Bättre alternativ är ofta IUD som insätts tidigast 6–8 veckor efter förlossningen.