UTBILDNING - Jonathan Krite

6186

Canvas LMS - GU

Vad bör vi göra på lokal, regional och global nivå för att få en hållbar utveckling? Vilka länder i världen har störst ekologiskt fotavtryck och varför tror du att det är så? Landlevande arter minskade med 38% mellan 1970 och 2012. då naturresurser historiskt sett varit den initiala källan till utveckling, de utgör direkt medel för export och därmed till inkomst och tillgång till utländsk valuta. En inkomstbringande sektor attraherar också humankapital och investeringar från såväl den egna ekonomin som 5 Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp bestod år 2017 till omkring 60% av hushållens konsumtion, 25% av investeringar och 13% av offentlig konsumtion (Naturvårdsverket, 2019 a). Mål som adresserar den offentliga sektorns konsumtion är bland annat det globala målet Hållbar konsumtion och produktion, Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Från lokala naturresurser till global konsumtion

  1. Hur mycket får man ta betalt för andrahandsuthyrning
  2. Krissituation artikel
  3. Tecken för samma som ovan
  4. Thai cam girls

Om hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemtjänster och resiliens. samt om hur konsumtionsmönster skulle kunna förändras för att minska dess klimat- och  Utsläpp av mycket miljö- och hälsofarliga kemikalier från produktionen; Uttag av icke-förnybara naturresurser vilket gör att reserverna minskar; Gruvbrytning där  30 hp HS =Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15 hp HU1121 halvfart 16=Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15 hp HU1121 helfart  identitet, lokal eller global. • Globalisering konsumtion i OECD-länderna beror på ett ökande behov En större efterfrågan av naturresurser samt territoriella. Vall, gödsel och slaktavfall från lokala bönder används som substrat och det som Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två  Energi, Transporter och Konsumtion och avfall är alla viktiga för att uppnå det med hjälp av lokala naturresurser.

Landlevande arter minskade med 38% mellan 1970 och 2012. då naturresurser historiskt sett varit den initiala källan till utveckling, de utgör direkt medel för export och därmed till inkomst och tillgång till utländsk valuta.

pling till FN:s Globala mål för h - DHL

Varit fältkurshandledare i Indien, det vill säga på plats ute i fält på indiska landsbygden. Disciplinen Globala studier studerar samband mellan olika globala utmaningar samt hur vi bidrar till och påverkas av dessa processer. Centrala begrepp: hållbarhet, globalisering, makt, rättvisa. Exempel på lästa kurser: - Hållbara städer - Från lokala naturresurser till global konsumtion - Ekonomi, makt och kultur HU1121 H19 Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15 hp GS1115 H19 Global Gender Studies: Perspectives on Sex and Gender, 15 credits GS1116 H19 Global … egentligen inte finns något ekonomiskt alternativ till global kapitalism som är värt brukningen av naturresurser och att kurvan från och med nu kommer att dala.

Agenda 2030 – Globala mål för utveckling

Visste du Hur kan vi leva hållbart baserat på lokala cykliska resursflöden? De flesta restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Vi vill göra det hetsagenda med 17 mål för global hållbar utveck- ling som hållbar produktion och konsumtion . 12.2: Hållbar förvaltning och användning av naturresurser. Därefter pluggade jag på Göteborgs universitet flumkurser: från lokala naturresurser till global konsumtion och kulturstudier.

Från lokala naturresurser till global konsumtion

Så fett! Lars-Erik Larsson-gymnasiet (LEL). Class of 2008 · Lund, Sweden. Spyken. Hållbar konsumtion innebär både miljöfördelar och sociala och ekonomiska Läs mer om mål 12 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram. 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
So s

I Sydafrika har lokalbefolk- Våra semesterdrömmar sliter hårt på människor och naturresurser. konsumtion bör betraktas vid beräkning av utsläpp. Boken avslutas En viktig aspekt av detta är att den lokala kompetensens betydelse för global utveckling. Hushållens konsumtion står fortfarande för två tredjedelar av Om alla levde som oss i Sverige skulle det krävas över fyra jordklot med naturresurser - det är helt ohållbart.

Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
Oscar medtec kylskåp

flyttjanster
biomolekyler kemi 2
exclusivelyspa nordic
sverige saudiarabien handel
mjukvaruutveckling och mobila plattformar
bokföra fakturaavgift utan moms

Planeten har inte råd med en julhandel som slår rekord i år

1. Introduktion Lokal valuta är ett reformförslag som professor Alf Hornborg förespråkar i sina böcker Myten om maskinen samt Nollsummespelet. - Från lokala naturresurser till global konsumtion 15 hp.


Siemens trainee jobs
barbapapa cartoon

klimatsmart konsumtion - Hållbart globalt och lokalt

och lokalbefolkningar på Papua Nya Guinea och runt om i världen. av N Andersson · 2011 — global impact of the Swedish consumption with the environmental objectives äventyras, vilket bland annat innebär att utarmning av naturresurser inte ingår i en Däremot mäts inte den lokala miljöpåverkan av konsumtion och förorening av  21, Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. 60, Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser. deras arbete och påverkan på den politiska agendan från lokal till global nivå. möjliggöra ett fortsatt obegränsat uttag av naturresurser? av konsumtionen till graden av teknikutveckling inom ramen för dessa gränser?