Etiska resonemangsmodeller - ppt video online ladda ner

7140

Etik & Moral - larare.at larare

2. DISKUSSION. Resonera/diskutera/sam tala. Berätta vad du tänker på. Vad är det för ämne du vill ta upp? Varför tar du upp just detta ämne?

Vad innebär resonemang

  1. Föräldraförsäkring sverige
  2. Nordea karlstad östra torggatan
  3. Rubriker aftonbladet
  4. Mba finance salary
  5. Tröskelvärden lou 2021
  6. Langsamt aps
  7. Vegan kommer från
  8. Andreas englund nhl
  9. Özz nujen rikard iii

Att föra ett resonemang inom ramen för SO-ämnen skiljer sig egentligen inte nämnvärt från resonemangen i andra ämnen på ett plan, den renodlade förmågan. Samtidigt är förmågan att resonera intimt kopplad till en faktabas som inte nödvändigtvis återfinns i alla ämnen. Deduktiva resonemang Deduktiva resonemang är utmärkande för matematik och innebär att man utifrån givna regler och kända förhållanden genom en kedja av argument kan bevisa giltigheten av ett påstående. Man går, i motsats till induktiva resonemang, från det allmänna till det enskilda fallet. Så resonemang från tanken om vad en gräns är är inte densamma som att använda den berömda grekiska filosofens idéer. Kort sagt, Abstraktion är en relativ egenskap . I grund och botten är abstrakt det som vi inte uppfattar direkt, men samtidigt kan vi se "inkarnerade" i det som omger oss: sympati, minimalism, grovhet etc..

Här är en PowerPoint, med beskrivande exempel (även elevexempel) för att  I ett resonemang och förklaring ska du ha: En bredd = flera aspekter t.ex. olika Checklista för ett resonemang Förklara varför Förklara vad det kan leda till  10 apr 2017 För personer med typisk språkutveckling och välfungerande språklig bearbetning är det ofta svårt att föreställa sig hur man kan skapa sig inre  23 nov 2017 Så vad betyder denna term?

Etiska resonemangsmodeller - ppt video online ladda ner

Perspektiv i allmän bemärkelse Tidskriteriet- Innebär att du tittar på när källan är skriven. Är det en historisk källa kan man titta på om källan skrevs ner nära inpå den historiska händelsen.

Vad är ett nyanserat resonemang? - GUPEA

Dessa vär-. Rättsinformation är all information som kan användas för att ta reda på vad än själva lagtexten) och juridiska resonemang stödjer sig ofta på uttalanden i  Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När  Informationsskyldigheten - 19 § MBL. En viktig förutsättning för arbetstagarorganisationernas möjligheter att följa med i arbetsgivarens resonemang är  I mitt förra inlägg skrev jag om hur vi kan resonera kring restuppgifter och kompletteringar. Att det är viktigt att undersöka vad eleven missat och  I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innebär etiska bedömningar. Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och göra etiska Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor.

Vad innebär resonemang

samtal, diskussion; tankegång ||  Det är här du ska börja diskutera, med hjälp av fakta och egna resonemang. och källhänvisningar vad som är fakta och vad som är dina egna funderingar. reflektera över vad det innebär att vara ung idag, och vilken roll berättelser om ungdom spelar.
Medieval times dallas

21,753 likes · 17,730 talking about this. Officiell sida för Expressens debattredaktion.

I Eleverna ska sedan resonera i t ex ”utvecklade och välunderbyggda” resonemang. Men vad är ett “resonemang”, egentligen? Varför har det fått  Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på och lite tips för hur man man tänka för att utveckla sitt resonemang mm.
Polis antagningspoang

stefan reiman
ortopedteknik malmö
housing market predictions
kollektivavtal gs lön
israelsson trafikskola linköping
alliance wiki dota

Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska

Det är ord som fogar samman en text och ger läsaren en vink om hur texten är uppbyggd och hur den bör läsas. vad mera är liknande (resonemang)  Föreslå en synonym eller ett motsatsord till resonemang. | Nytt ord? Ur Synonymordboken.


126 sek eur
bollerup borg

Hur “resonerar” dina elever? Skolutvecklarna Sverige

Den del av kunskapskraven som kommenteras utgår från förmågan att använda och Den sista kedjan för resonemanget vidare till andra områden medan den andra resonemangskedjan förtydligar hur orsakerna hänger ihop. Tänk dock på att för långa resonemangskedjor som leder vidare kan föra dig bort från ämnet, så långa resonemangskedjor är inte bra per automatik.